Välkommen till Hymo – Leverantör av lyftbord i 60 år!
Hymo har utvecklat, producerat och levererat lyftbord i 60 år.

Hymo lyftbord är baserade på lång erfarenhet och bred specialistkompetens. Produktutveckling och användaranpassning har hög prioritet. Funktion och precision i Hymo-produkterna utnyttjas och efterfrågas av industrin inom produktion, lager och distribution bl a när det gäller kvalificerade logistiklösningar och robotsystem.

För att tillfredställa användarens önskemål om rätt kvalitet och stor säkerhet testas alla lyftbord före leverans. Är Hymo-produkten kundanpassad testas den även hos kunden i rätt miljö.

Hymo AB är en av Europas ledande leverantörer av lyftbord. Huvudkontor och produktion finns i Åby. Dotterbolag i England, Frankrike, Tyskland och Holland och återförsäljare i övriga Europa samt i Ryssland, Australien, Hongkong och Singapore.

Welcome to the Vertical Factory

Welcome to the Vertical Factory

Meet the new Hymo UXB lift table

Meet the new Hymo UXB lift table