Om Hymo

bild-hymo3

Hymo har utvecklat, producerat och levererat lyftbord i mer än 50 år. Hymo lyftbord är baserade på lång erfarenhet och bred specialistkompetens. Produktutveckling och användaranpassning har hög prioritet. Funktion och precision i Hymo-produkterna utnyttjas och efterfrågas av industrin inom produktion, lager och distribution bl a när det gäller kvalificerade logistiklösningar och robotsystem. För att tillfredställa användarens önskemål om rätt kvalitet och stor säkerhet testas alla lyftbord före leverans. Är Hymo-produkten kundanpassad testas den även hos kunden i rätt miljö.

Hymo AB är en av Europas ledande leverantörer av lyftbord. Huvudkontor och produktion finns i Åby. Dotterbolag i England, Frankrike, Tyskland och Holland och återförsäljare i övriga Europa samt i Ryssland, Australien, Hongkong och Singapore.

Mission

Leda utvecklingen, marknadsföringen och tillverkningen av vertikal positioneringsutrustning för den
europeiska marknaden genom att erbjuda ergonomiskt smidiga, säkra och problemfria lösningar
som förbättrar produktiviteten och gör det möjligt för användarna att fokusera på sin kärnverksamhet.

Historik

1956 – 1977

De första exportagenterna knyts till Hymo 1961. Dotterbolagen är i huvudsak säljbolag. Dotterbolag etableras i England 1967. Hymo Lift Ltd heter bolaget fram till 1994 och därefter Hymo Limited. I början av 70-talet startas viss produktion hos dotterbolaget i England. Hymo S.A. etableras 1976 i Frankrike.

1978 – 1991

Dotterbolaget Hymo GmbH startar i Tyskland 1988. Det franska dotterbolaget Hymo S.A. flyttar 1991 från Paris till Lyon.

1992 – 2000

I dotterbolagen inriktas försäljningen i huvudsak på standardprodukter och användaranpassning av dessa. Moderbolaget har utöver försäljning av standardprodukter och användaranpassning även en stor andel s k katalogförsäljning till företag som Manutan i Frankrike, Logistep i Finland och Gigant i Sverige. 1997 renodlas produktsortimentet till att innehålla de nya lyftbords-serierna Optima och Maxima.

2000 – 2006

Hymo AB är nu ett dotterbolag i koncernen Marco Group AB. Koncerntillhörigheten ger synergieffekter när det gäller inköp och breddning av produktsortiment och detta påverkar lönsamheten positivt.

2006 –

Hymokoncernens bolag fortsätter att ta marknadsandelar när det gäller standardprodukter och användaranpassning och hos moderbolaget intensifieras katalogförsäljningen och Hymoprodukterna finns nu representerade i ett 30-tal kataloger i Europa.

Utveckling – framtid

Hymo-koncernens bolag utvecklas genom visdom och global erfarenhet. Hymos kompetens som rådgivare när det gäller applikationer är ofta avgörande för effektiviteten i användarens totala materialhantering och logistik. Hymo står för Support – Kvalitet – Leveranssäkerhet. Från starten för mer än 50 år sedan har Hymo utvecklats till normbildare inom produkten lyftbord. 100 000 lyftbord har levererats till användare över hela världen sedan starten 1956.

Hymos produktutveckling siktar på breddat användningsområde och ökad säkerhet för att tillfredsställa marknadens högt ställda krav.