Mekaniska spärrar

Mekaniska spärrar

Mekaniska spärrar

Bord som ligger i golvplan och kan sänkas under golvnivå förses med spärrar som klarar stora belastningar.

Härigenom blir lyftbordet överkörbart med fordon.